Calendario e prazos..

1.- Publicación das ilustracións: 3 de abril do 2020

2.Recepción dos relatos: ata o  26 de abril do 2020- NOVA DATA: ate o 15 de Xuño do 2020

3.- Publicación dos relatos e votacións do público: Xuño 2020

4.- Decisión do Comité Avaliador: Xulio 2020

5.- Publicación dos 3 relatos sonorizados: Xulio 2020