Como funciona…

No blog Ouvea o lobo publicanse debuxos /viñetas dos artistas colaboradores que deberán inspirar os relatos dun máximo de 600 palabras que se enviarán ao enderezo do correo electrónico que figura nas bases do concurso.

Os sons son só recursos inspiradores para o teu proceso creativo. Non teñen porque condicionar o teu relato.

Ao menos tes que escoller unha ilustración e sobre ela construir o teu relato.

Nota:

O texto pódelo enriquecer inserindo algún son. 

O texto creado será enviado nun único arquivo en formato Word, Open Office ou Libre Office. No caso de achegar algún son o formato será mp3.

Unha ligazón de interese para facer isto se optas por esta opción: 

Banco de Sons e Imanes do  Ministerio de Educación e Ciencia